Xcel Energy, Inc. (XEL)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 6 959 000 5 852 000 4 238 000 4 468 000 4 732 000
Zapasy w tys. USD 803 000 631 000 535 000 544 000 548 000
Rotacja zapasów 8,67 9,27 7,92 8,21 8,64

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $6 959 000K ÷ $803 000K
= 8,67


Analiza porównawcza

2022