Xcel Energy, Inc. (XEL)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 736 000 1 597 000 1 473 000 1 372 000 1 261 000 1 148 000
Amortyzacja 2 554 000 2 257 000 2 082 000 1 904 000 1 781 000 1 609 000
Zmiana stanu należności 598 000 250 000 80 000 -65 000 54 000 54 879
Zmiana stanu zapasów 172 000 96 000 -9 000 -4 000 -62 000 5 774
Zmiana stanu gotówki -55 000 37 000 -119 000 101 000 64 000 -1 476
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 932 000 2 189 000 2 848 000 3 263 000 3 122 000 3 126 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -4 638 000 -4 244 000 -5 369 000 -4 225 000 -3 957 000 -3 319 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -4 653 000 -4 287 000 -4 740 000 -4 343 000 -3 986 000 -3 296 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 666 000 2 135 000 1 773 000 1 181 000 928 000 168 000