Xcel Energy, Inc. (XEL)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 15 310 000 13 431 000 11 526 000 11 529 000 11 537 000
Aktywa razem w tys. USD 61 188 000 57 851 000 53 957 000 50 448 000 45 987 000
Rotacja aktywów razem 0,25 0,23 0,21 0,23 0,25

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $15 310 000K ÷ $61 188 000K
= 0,25


Analiza porównawcza

2022