Treehouse Foods Inc (THS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 43 000 74 700 199 100 192 800 617 200 67 400 17 400 48 800
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 23 200 64 600 80 600 78 900 120 400 82 300 93 100 101 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 827 800 1 259 100 1 173 700 1 085 500 2 152 400 933 600 900 100 927 400
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,08 0,11 0,24 0,25 0,34 0,16 0,12 0,16

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($43 000K + $23 200K) ÷ $827 800K
= 0,08


Analiza porównawcza

2022/Q4