Treehouse Foods Inc (THS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 320 300 19 700 16 900 14 600 43 000 74 700 199 100 192 800
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 24 900 32 100 21 400 30 800 23 200 64 600 80 600 78 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 704 300 722 300 691 900 776 500 827 800 1 259 100 1 173 700 1 085 500
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,49 0,07 0,06 0,06 0,08 0,11 0,24 0,25

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($320 300K + $24 900K) ÷ $704 300K
= 0,49


Analiza porównawcza

2023/Q4