Treehouse Foods Inc (THS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 43 000 617 200 364 600 202 300 164 300
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 23 200 120 400 86 100 44 500 61 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 827 800 2 152 400 990 700 813 400 835 200
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,08 0,34 0,45 0,30 0,27

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($43 000K + $23 200K) ÷ $827 800K
= 0,08


Analiza porównawcza

2022