Treehouse Foods Inc (THS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 320 300 43 000 308 600 364 600 202 300
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 24 900 23 200 60 200 86 100 44 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 704 300 827 800 1 076 200 990 700 813 400
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,49 0,08 0,34 0,45 0,30

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($320 300K + $24 900K) ÷ $704 300K
= 0,49


Analiza porównawcza

2023