Treehouse Foods Inc (THS)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 8 655 200 4 349 700 4 288 900 5 812 100 6 307 100
Property, plant and equipment w tys. USD 2 038 200 1 070 000 1 045 200 1 274 400 1 294 400
Rotacja aktywów trwałych 4,25 4,07 4,10 4,56 4,87

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $8 655 200K ÷ $2 038 200K
= 4,25


Analiza porównawcza

2021