Treehouse Foods Inc (THS)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 431 600 3 454 000 4 327 600 4 349 700 4 288 900
Property, plant and equipment w tys. USD 737 600 666 500 1 019 100 1 070 000 1 045 200
Rotacja aktywów trwałych 4,65 5,18 4,25 4,07 4,10

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $3 431 600K ÷ $737 600K
= 4,65


Analiza porównawcza

2023