Treehouse Foods Inc (THS)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 431 600 3 454 000 4 327 600 4 349 700 4 288 900
Aktywa razem w tys. USD 4 106 600 4 253 900 5 207 000 5 485 700 5 139 400
Rotacja aktywów razem 0,84 0,81 0,83 0,79 0,83

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $3 431 600K ÷ $4 106 600K
= 0,84


Analiza porównawcza

2023