Treehouse Foods Inc (THS)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 454 000 8 655 200 4 349 700 4 288 900 5 812 100
Aktywa razem w tys. USD 4 253 900 10 414 000 5 485 700 5 139 400 5 599 300
Rotacja aktywów razem 0,81 0,83 0,79 0,83 1,04

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $3 454 000K ÷ $4 253 900K
= 0,81


Analiza porównawcza

2022