Treehouse Foods Inc (THS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 320 300 43 000 308 600 364 600 202 300
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 24 900 23 200 60 200 86 100 44 500
Należności w tys. USD 175 600 158 800 209 200 308 800 270 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 704 300 827 800 1 076 200 990 700 813 400
Wskaźnik płynności szybkiej 0,74 0,27 0,54 0,77 0,64

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($320 300K + $24 900K + $175 600K) ÷ $704 300K
= 0,74


Analiza porównawcza

2023