Treehouse Foods Inc (THS)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 855 500 2 939 100 3 629 500 3 547 500 3 492 100
Zobowiązania handlowe w tys. USD 534 900 618 700 786 000 627 700 508 400
Rotacja zobowiązań 5,34 4,75 4,62 5,65 6,87

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $2 855 500K ÷ $534 900K
= 5,34


Analiza porównawcza

2023