Talos Energy Inc (TALO)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 585 340 956 667 985 512 732 981 654 861
Aktywa razem w tys. USD 3 058 630 2 766 820 2 834 550 2 589 480 2 479 990
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,19 0,35 0,35 0,28 0,26

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $585 340K ÷ $3 058 630K
= 0,19


Analiza porównawcza

2022