Talos Energy Inc (TALO)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 651 980 1 244 540 587 486 927 620 891 288
Aktywa razem w tys. USD 3 058 630 2 766 820 2 834 550 2 589 480 2 479 990
Rotacja aktywów razem 0,54 0,45 0,21 0,36 0,36

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 651 980K ÷ $3 058 630K
= 0,54


Analiza porównawcza

2022