Talos Energy Inc (TALO)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 367 829 340 003 247 392 293 984 416 846
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 607 058 600 526 447 534 370 452 380 418
Wskaźnik płynności bieżącej 0,61 0,57 0,55 0,79 1,10

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $367 829K ÷ $607 058K
= 0,61


Analiza porównawcza

2022