Talos Energy Inc (TALO)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 651 980 1 244 540 587 486 927 620 891 288
Property, plant and equipment w tys. USD 2 643 280 2 388 580 2 536 170 2 225 610 2 060 440
Rotacja aktywów trwałych 0,62 0,52 0,23 0,42 0,43

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 651 980K ÷ $2 643 280K
= 0,62


Analiza porównawcza

2022