Talos Energy Inc (TALO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 44 145 69 852 34 233 87 022 139 914
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 111 705 50 683 38 020 76 106 122 028
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 607 058 600 526 447 534 370 452 380 418
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,26 0,20 0,16 0,44 0,69

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($44 145K + $111 705K) ÷ $607 058K
= 0,26


Analiza porównawcza

2022