Stryker Corp. (SYK)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 478 000 1 757 000 1 928 000 1 497 000 1 127 000 1 530 000 3 019 000 2 639 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 819 000 850 000 787 000 835 000 804 000 679 000 662 000 570 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 584 000 5 866 000 6 303 000 4 571 000 4 404 000 4 408 000 4 549 000 4 449 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,35 0,44 0,43 0,51 0,44 0,50 0,81 0,72

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 478 000K + $819 000K) ÷ $6 584 000K
= 0,35


Analiza porównawcza

2023/Q2