Stryker Corp. (SYK)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 6 038 000 3 024 000 4 425 000 3 699 000 2 793 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 324 000 488 000 760 000 747 000 537 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 9 098 000 5 041 000 4 400 000 4 807 000 3 485 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,81 0,70 1,18 0,92 0,96

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($6 038 000K + $1 324 000K) ÷ $9 098 000K
= 0,81


Analiza porównawcza

2021