Stryker Corp. (SYK)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 928 000 3 019 000 3 024 000 4 425 000 3 699 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 787 000 662 000 488 000 760 000 747 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 303 000 4 549 000 5 041 000 4 400 000 4 807 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,43 0,81 0,70 1,18 0,92

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 928 000K + $787 000K) ÷ $6 303 000K
= 0,43


Analiza porównawcza

2022