Stryker Corp. (SYK)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 20 498 000 18 449 000 17 108 000 14 351 000 14 884 000 13 601 000 12 444 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 7 440 000 6 871 000 6 140 000 5 294 000 5 188 000 4 663 000 4 271 000
Zysk ze sprzedaży brutto 13 058 000 11 578 000 10 968 000 9 057 000 9 696 000 8 938 000 8 173 000
Koszty badań i rozwoju 1 388 000 1 454 000 1 235 000 984 000 971 000 862 000 787 000
Koszty ogólnego zarządu 7 129 000 6 455 000 6 427 000 5 361 000 5 356 000 5 099 000 4 552 000
Zysk operacyjny 3 906 000 3 042 000 2 687 000 2 223 000 2 713 000 2 537 000 2 290 000
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 673 000 2 683 000 2 281 000 1 954 000 2 562 000 2 356 000 2 063 000
Podatek dochodowy 508 000 325 000 287 000 355 000 479 000 -1 197 000 1 043 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 3 165 000 2 358 000 1 994 000 1 599 000 2 083 000 3 553 000 1 020 000