Stryker Corp. (SYK)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 34 216 000 14 351 000 14 884 000 13 601 000 12 444 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 12 280 000 5 294 000 5 188 000 4 663 000 4 271 000
Zysk ze sprzedaży brutto 21 936 000 9 057 000 9 696 000 8 938 000 8 173 000
Koszty badań i rozwoju 2 470 000 984 000 971 000 862 000 787 000
Koszty ogólnego zarządu 12 854 000 5 361 000 5 356 000 5 099 000 4 552 000
Zysk operacyjny 5 168 000 2 223 000 2 713 000 2 537 000 2 290 000
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 562 000 1 954 000 2 562 000 2 356 000 2 063 000
Podatek dochodowy 574 000 355 000 479 000 -1 197 000 1 043 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 3 988 000 1 599 000 2 083 000 3 553 000 1 020 000