Stryker Corp. (SYK)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 053 000 1 928 000 3 019 000 3 024 000 4 425 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 857 000 787 000 662 000 488 000 760 000
Należności w tys. USD 3 765 000 3 565 000 3 022 000 2 701 000 2 893 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 7 921 000 6 303 000 4 549 000 5 041 000 4 400 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,97 1,00 1,47 1,23 1,84

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 053 000K + $857 000K + $3 765 000K) ÷ $7 921 000K
= 0,97


Analiza porównawcza

2023