Stryker Corp. (SYK)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 6 038 000 3 024 000 4 425 000 3 699 000 2 793 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 324 000 488 000 760 000 747 000 537 000
Należności w tys. USD 6 044 000 2 701 000 2 893 000 2 332 000 2 198 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 9 098 000 5 041 000 4 400 000 4 807 000 3 485 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,47 1,23 1,84 1,41 1,59

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($6 038 000K + $1 324 000K + $6 044 000K) ÷ $9 098 000K
= 1,47


Analiza porównawcza

2021