Stryker Corp. (SYK)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 12 518 000 10 275 000 10 017 000 9 707 000 11 360 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 7 921 000 6 303 000 4 549 000 5 041 000 4 400 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,58 1,63 2,20 1,93 2,58

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $12 518 000K ÷ $7 921 000K
= 1,58


Analiza porównawcza

2023