Stryker Corp. (SYK)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 20 034 000 9 707 000 11 360 000 9 733 000 7 993 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 9 098 000 5 041 000 4 400 000 4 807 000 3 485 000
Wskaźnik płynności bieżącej 2,20 1,93 2,58 2,02 2,29

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $20 034 000K ÷ $9 098 000K
= 2,20


Analiza porównawcza

2021