Stryker Corp. (SYK)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 20 498 000 18 449 000 17 108 000 14 351 000 14 884 000
Aktywa razem w tys. USD 39 912 000 36 884 000 34 631 000 34 330 000 30 167 000
Rotacja aktywów razem 0,51 0,50 0,49 0,42 0,49

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $20 498 000K ÷ $39 912 000K
= 0,51


Analiza porównawcza

2023