Stryker Corp. (SYK)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 34 216 000 14 351 000 14 884 000 13 601 000 12 444 000
Aktywa razem w tys. USD 69 262 000 34 330 000 30 167 000 27 229 000 22 197 000
Rotacja aktywów razem 0,49 0,42 0,49 0,50 0,56

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $34 216 000K ÷ $69 262 000K
= 0,49


Analiza porównawcza

2021