Stryker Corp. (SYK)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Cykl zapasów dni 212,22 172,48 170,24 163,01 197,00 207,90 216,40 231,28
Cykl należności dni 70,53 50,01 51,41 49,33 64,47 61,68 60,98 64,88
Cykl zobowiązań dni 75,06 53,88 52,67 50,13 67,11 56,55 54,49 51,08
Cykl konwersji gotówki dni 207,69 168,61 168,97 162,21 194,36 213,04 222,88 245,09

2022/Q4 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 212,22 + 70,53 – 75,06
= 207,69


Analiza porównawcza

2022/Q4