Solaredge Technologies Inc (SEDG)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 669 836 662 043 599 523 173 3 510
Aktywa razem w tys. USD 4 265 950 2 892 060 2 437 110 1 494 620 964 472
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,16 0,23 0,25 0,00 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $669 836K ÷ $4 265 950K
= 0,16


Analiza porównawcza

2022