Solaredge Technologies Inc (SEDG)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 110 280 1 963 860 1 459 270 1 425 660 937 237
Aktywa razem w tys. USD 4 265 950 2 892 060 2 437 110 1 494 620 964 472
Rotacja aktywów razem 0,73 0,68 0,60 0,95 0,97

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $3 110 280K ÷ $4 265 950K
= 0,73


Analiza porównawcza

2022