Solaredge Technologies Inc (SEDG)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 899 660 1 711 290 1 719 340 932 763 678 113
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 889 717 525 181 436 099 436 714 225 718
Wskaźnik płynności bieżącej 3,26 3,26 3,94 2,14 3,00

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 899 660K ÷ $889 717K
= 3,26


Analiza porównawcza

2022