Solaredge Technologies Inc (SEDG)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 024 230 697 817 1 030 930 320 756 316 314
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 93 485 105 951 78 782 31 351 16 789
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 889 717 525 181 436 099 436 714 225 718
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,26 1,53 2,54 0,81 1,48

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 024 230K + $93 485K) ÷ $889 717K
= 1,26


Analiza porównawcza

2022