Solaredge Technologies Inc (SEDG)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 024 230 697 817 1 030 930 320 756 316 314
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 93 485 105 951 78 782 31 351 16 789
Należności w tys. USD 1 052 740 527 380 275 323 382 300 201 863
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 889 717 525 181 436 099 436 714 225 718
Wskaźnik płynności szybkiej 2,44 2,53 3,18 1,68 2,37

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 024 230K + $93 485K + $1 052 740K) ÷ $889 717K
= 2,44


Analiza porównawcza

2022