Solaredge Technologies Inc (SEDG)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 93 779 169 170 140 322 146 549 128 833 84 172
Amortyzacja 49 676 39 535 31 834 26 895 12 619 7 155
Zmiana stanu należności 525 363 252 057 -106 977 180 437 58 616 55 135
Zmiana stanu zapasów 349 058 48 447 160 898 29 279 58 527 1 442
Zmiana stanu gotówki 326 412 -333 112 710 173 4 442 75 887 107 232
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 31 284 214 129 222 655 259 000 189 079 136 665
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -169 341 -149 251 -126 790 -72 562 -38 608 -21 382
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -417 044 -484 211 -236 637 -152 853 -152 628 -85 407
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 654 607 -15 178 640 484 -73 021 -7 955 7 240