Starbucks Corp. (SBUX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2024/Q1
(31 gru 2023)
2023/Q4
(1 paź 2023)
2023/Q3
(2 lip 2023)
2023/Q2
(2 kwi 2023)
2023/Q1
(1 sty 2023)
2022/Q4
(2 paź 2022)
2022/Q3
(3 lip 2022)
2022/Q2
(3 kwi 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 383 400 3 953 000 3 620 000 3 451 200 3 310 400 3 182 900 3 254 400 3 995 500
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 374 700 359 900 423 500 408 600 335 100 386 600 379 800 343 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 9 395 600 9 345 300 9 214 600 9 121 800 9 246 200 9 151 800 8 402 400 9 104 300
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,40 0,46 0,44 0,42 0,39 0,39 0,43 0,48

2024/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 383 400K + $374 700K) ÷ $9 395 600K
= 0,40