Starbucks Corp. (SBUX)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(1 paź 2023)
2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 0 0 0 0 8 526 900
Zapasy w tys. USD 1 806 400 2 176 600 1 603 900 1 551 400 1 529 400
Rotacja zapasów 0,00 0,00 0,00 0,00 5,58

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $0K ÷ $1 806 400K
= 0,00