Starbucks Corp. (SBUX)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(1 paź 2023)
2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 35 975 600 32 250 300 29 060 600 23 518 000 26 508 600
Aktywa razem w tys. USD 29 445 500 27 978 400 31 392 600 29 374 500 19 219 600
Rotacja aktywów razem 1,22 1,15 0,93 0,80 1,38

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $35 975 600K ÷ $29 445 500K
= 1,22