Starbucks Corp. (SBUX)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 7 018 700 9 756 400 7 806 400 5 653 900 12 494 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 9 151 800 8 151 400 7 346 800 6 168 700 5 684 200
Wskaźnik płynności bieżącej 0,77 1,20 1,06 0,92 2,20

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $7 018 700K ÷ $9 151 800K
= 0,77