Starbucks Corp. (SBUX)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(1 paź 2023)
2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 35 975 600 32 250 300 29 060 600 23 518 000 26 508 600
Property, plant and equipment w tys. USD 7 387 100 6 560 500 6 369 500 6 241 400 6 431 700
Rotacja aktywów trwałych 4,87 4,92 4,56 3,77 4,12

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $35 975 600K ÷ $7 387 100K
= 4,87