Starbucks Corp. (SBUX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(1 paź 2023)
2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 953 000 3 182 900 6 617 900 4 632 100 2 757 100
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 359 900 386 600 401 500 227 500 347 100
Należności w tys. USD 1 184 100 1 272 600 1 133 100 1 395 400 1 020 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 9 345 300 9 151 800 8 151 400 7 346 800 6 168 700
Wskaźnik płynności szybkiej 0,59 0,53 1,00 0,85 0,67

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 953 000K + $359 900K + $1 184 100K) ÷ $9 345 300K
= 0,59