Starbucks Corp. (SBUX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 182 900 13 235 800 4 632 100 2 757 100 8 937 800
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 386 600 803 000 227 500 347 100 507 400
Należności w tys. USD 1 272 600 2 266 200 1 395 400 1 020 300 1 648 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 9 151 800 16 302 800 7 346 800 6 168 700 5 684 200
Wskaźnik płynności szybkiej 0,53 1,00 0,85 0,67 1,95

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 182 900K + $386 600K + $1 272 600K) ÷ $9 151 800K
= 0,53