Starbucks Corp. (SBUX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(1 paź 2017)
Zysk (strata) netto 3 281 600 8 398 600 928 300 3 599 200 4 518 300 2 884 700
Amortyzacja 1 529 400 3 048 200 1 503 200 1 449 300 1 305 900 1 067 100
Zmiana stanu należności 139 500 870 800 375 100 -628 200 778 100 101 600
Zmiana stanu zapasów 572 700 1 656 400 22 000 128 900 36 500 -14 500
Zmiana stanu gotówki -3 435 000 8 603 700 1 875 000 -6 180 700 6 246 900 427 700
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 397 300 11 978 200 1 597 800 5 047 000 11 937 800 4 174 300
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 841 300 -2 940 000 -1 483 600 -1 806 600 -1 976 400 -1 519 400
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 146 300 -639 000 -1 711 500 -1 010 800 -2 361 500 -850 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -5 638 000 -7 302 000 1 713 300 -10 056 900 -3 242 800 -3 001 600