Starbucks Corp. (SBUX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(1 paź 2023)
2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(1 paź 2017)
Zysk (strata) netto 4 124 500 3 281 600 4 199 300 928 300 3 599 200 4 518 300 2 884 700
Amortyzacja 1 450 300 1 529 400 1 524 100 1 503 200 1 449 300 1 305 900 1 067 100
Zmiana stanu należności -88 500 139 500 -262 300 375 100 -628 200 778 100 101 600
Zmiana stanu zapasów -370 200 572 700 52 500 22 000 128 900 36 500 -14 500
Zmiana stanu gotówki 770 100 -3 435 000 1 985 800 1 875 000 -6 180 700 6 246 900 427 700
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 6 008 700 4 397 300 5 989 100 1 597 800 5 047 000 11 937 800 4 174 300
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -2 333 600 -1 841 300 -1 470 000 -1 483 600 -1 806 600 -1 976 400 -1 519 400
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 270 800 -2 146 300 -319 500 -1 711 500 -1 010 800 -2 361 500 -850 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 990 600 -5 638 000 -3 651 000 1 713 300 -10 056 900 -3 242 800 -3 001 600