RTX Corp (RTX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 6 587 000 5 456 000 5 391 000 5 893 000 6 220 000 5 381 000 4 767 000 6 040 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 19 215 000 18 954 000 18 624 000 18 215 000 16 498 000 16 764 000 16 159 000 15 875 000
Należności w tys. USD 10 838 000 10 058 000 9 903 000 10 069 000 9 108 000 9 233 000 10 394 000 9 076 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 46 761 000 45 002 000 41 760 000 40 128 000 39 114 000 38 373 000 37 788 000 35 057 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,78 0,77 0,81 0,85 0,81 0,82 0,83 0,88

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($6 587 000K + $19 215 000K + $10 838 000K) ÷ $46 761 000K
= 0,78


Analiza porównawcza

2023/Q4