Raytheon Technologies Corporation (RTX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 7 728 000 -3 519 000 5 537 000 5 269 000 4 552 000
Amortyzacja 9 114 000 4 156 000 3 783 000 2 433 000 2 140 000
Zmiana stanu należności 10 068 000 -4 270 000 -747 000 1 676 000 1 114 000
Zmiana stanu zapasów 8 945 000 -1 539 000 867 000 202 000 1 177 000
Zmiana stanu gotówki 6 862 000 1 424 000 1 286 000 -2 860 000 1 827 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 14 284 000 4 334 000 8 883 000 6 322 000 5 631 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -4 268 000 -1 795 000 -2 256 000 -1 902 000 -2 014 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 728 000 3 343 000 -3 092 000 -16 973 000 -3 019 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -13 512 000 -3 860 000 -4 564 000 7 965 000 -993 000