RTX Corp (RTX)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 42 355 000 30 694 000 31 327 000 31 026 000 37 788 000
Aktywa razem w tys. USD 161 869 000 158 864 000 161 404 000 162 153 000 139 716 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,26 0,19 0,19 0,19 0,27

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $42 355 000K ÷ $161 869 000K
= 0,26


Analiza porównawcza

2023