RTX Corp (RTX)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 68 920 000 67 074 000 64 388 000 56 587 000 77 046 000 66 501 000 59 837 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 56 831 000 53 406 000 51 897 000 48 056 000 57 065 000 49 985 000 43 953 000
Zysk ze sprzedaży brutto 12 089 000 13 668 000 12 491 000 8 531 000 19 981 000 16 516 000 15 884 000
Koszty badań i rozwoju 2 805 000 2 711 000 2 732 000 2 582 000 3 015 000 2 462 000 2 387 000
Koszty ogólnego zarządu 5 809 000 5 663 000 5 224 000 5 540 000 8 521 000 7 066 000 6 183 000
Zysk operacyjny 3 475 000 5 294 000 4 535 000 409 000 8 445 000 6 988 000 7 314 000
Koszty odsetek netto 1 505 000 1 276 000 1 322 000 1 366 000 1 611 000 1 038 000 909 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 836 000 6 027 000 4 931 000 -2 353 000 8 243 000 8 280 000 7 763 000
Podatek dochodowy 456 000 700 000 786 000 575 000 2 295 000 2 626 000 2 843 000
Udziały niekontrolujące 185 000 111 000 248 000 181 000 411 000 385 000 368 000
Zysk (strata) netto 3 195 000 5 197 000 3 864 000 -3 519 000 5 537 000 5 269 000 4 552 000