Raytheon Technologies Corporation (RTX)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 128 776 000 56 587 000 77 046 000 66 501 000 59 837 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 103 794 000 48 056 000 57 065 000 49 985 000 43 953 000
Zysk ze sprzedaży brutto 24 982 000 8 531 000 19 981 000 16 516 000 15 884 000
Koszty badań i rozwoju 5 464 000 2 582 000 3 015 000 2 462 000 2 387 000
Koszty ogólnego zarządu 10 448 000 5 540 000 8 521 000 7 066 000 6 183 000
Zysk operacyjny 9 070 000 409 000 8 445 000 6 988 000 7 314 000
Koszty odsetek netto 2 644 000 1 366 000 1 611 000 1 038 000 909 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9 862 000 -2 353 000 8 243 000 8 280 000 7 763 000
Podatek dochodowy 1 572 000 575 000 2 295 000 2 626 000 2 843 000
Udziały niekontrolujące 496 000 181 000 411 000 385 000 368 000
Zysk (strata) netto 7 728 000 -3 519 000 5 537 000 5 269 000 4 552 000