RTX Corp (RTX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 6 220 000 7 832 000 8 802 000 7 378 000 6 092 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 16 498 000 15 379 000 15 845 000 5 645 000 4 997 000
Należności w tys. USD 9 108 000 9 661 000 9 254 000 13 524 000 14 271 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 39 114 000 35 449 000 35 848 000 34 586 000 31 368 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,81 0,93 0,95 0,77 0,81

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($6 220 000K + $16 498 000K + $9 108 000K) ÷ $39 114 000K
= 0,81


Analiza porównawcza

2022