RTX Corp (RTX)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 68 920 000 67 074 000 64 388 000 56 587 000 77 046 000
Aktywa razem w tys. USD 161 869 000 158 864 000 161 404 000 162 153 000 139 716 000
Rotacja aktywów razem 0,43 0,42 0,40 0,35 0,55

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $68 920 000K ÷ $161 869 000K
= 0,43


Analiza porównawcza

2023