RTX Corp (RTX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 6 587 000 6 220 000 7 832 000 8 802 000 7 378 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 19 215 000 16 498 000 15 379 000 15 845 000 5 645 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 46 761 000 39 114 000 35 449 000 35 848 000 34 586 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,55 0,58 0,65 0,69 0,38

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($6 587 000K + $19 215 000K) ÷ $46 761 000K
= 0,55


Analiza porównawcza

2023