RTX Corp (RTX)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 48 417 000 42 443 000 42 050 000 43 376 000 37 497 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 46 761 000 39 114 000 35 449 000 35 848 000 34 586 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,04 1,09 1,19 1,21 1,08

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $48 417 000K ÷ $46 761 000K
= 1,04


Analiza porównawcza

2023