New York Times Co. (NYT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 347 357 661 048 595 159 432 216 612 805
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 90 785 58 752 56 984 71 213 58 677
Należności w tys. USD 217 533 232 908 183 692 213 402 222 464
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 571 210 559 152 486 748 437 695 673 304
Wskaźnik płynności szybkiej 1,15 1,70 1,72 1,64 1,33

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($347 357K + $90 785K + $217 533K) ÷ $571 210K
= 1,15


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
New York Times Co.
NYT
1,15
John Wiley & Sons Inc.
WLY
0,57
Scholastic Corp.
SCHL
0,93