New York Times Co. (NYT)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 308 320 2 074 880 1 783 640 1 812 180 1 748 600
Aktywa razem w tys. USD 2 533 750 2 564 110 2 307 690 2 089 140 2 197 120
Rotacja aktywów razem 0,91 0,81 0,77 0,87 0,80

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 308 320K ÷ $2 533 750K
= 0,91


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów razem
New York Times Co.
NYT
0,91
John Wiley & Sons Inc.
WLY
0,65
Scholastic Corp.
SCHL
0,91