New York Times Co. (NYT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 347 357 661 048 595 159 432 216 612 805
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 90 785 58 752 56 984 71 213 58 677
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 571 210 559 152 486 748 437 695 673 304
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,77 1,29 1,34 1,15 1,00

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($347 357K + $90 785K) ÷ $571 210K
= 0,77


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
New York Times Co.
NYT
0,77
John Wiley & Sons Inc.
WLY
0,22
Scholastic Corp.
SCHL
0,45