New York Times Co. (NYT)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 208 930 1 039 570 960 222 75 904 76 542
Zobowiązania handlowe w tys. USD 114 646 127 073 123 157 116 571 111 553
Rotacja zobowiązań 10,54 8,18 7,80 0,65 0,69

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 208 930K ÷ $114 646K
= 10,54


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja zobowiązań
New York Times Co.
NYT
10,54
John Wiley & Sons Inc.
WLY
8,21
Scholastic Corp.
SCHL
4,60