New York Times Co. (NYT)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 308 320 2 074 880 1 783 640 1 812 180 1 748 600
Property, plant and equipment w tys. USD 553 698 574 952 594 516 389 795 638 846
Rotacja aktywów trwałych 4,17 3,61 3,00 4,65 2,74

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 308 320K ÷ $553 698K
= 4,17


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów trwałych
New York Times Co.
NYT
4,17
John Wiley & Sons Inc.
WLY
8,17
Scholastic Corp.
SCHL
3,27