Ingevity Corp (NGVT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 76 700 72 300 131 300 222 600 275 400 269 400 233 300 237 800
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 41 900 42 600 48 000 43 100 46 000 46 800 44 500 32 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 303 500 290 300 267 200 551 700 268 900 247 600 232 800 224 500
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,39 0,40 0,67 0,48 1,20 1,28 1,19 1,20

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($76 700K + $41 900K) ÷ $303 500K
= 0,39


Analiza porównawcza

2022/Q4