Ingevity Corp (NGVT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 95 900 84 500 68 000 77 900 76 700 72 300 131 300 222 600
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 71 300 46 700 49 600 36 600 41 900 42 600 48 000 43 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 362 900 305 100 311 100 278 800 303 500 290 300 267 200 551 700
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,46 0,43 0,38 0,41 0,39 0,40 0,67 0,48

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($95 900K + $71 300K) ÷ $362 900K
= 0,46


Analiza porównawcza

2023/Q4