Ingevity Corp (NGVT)

ROE

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD -5 400 211 600 118 100 181 400 183 700
Kapitał własny w tys. USD 631 400 698 300 673 800 642 100 530 800
ROE -0,86% 30,30% 17,53% 28,25% 34,61%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $-5 400K ÷ $631 400K
= -0,86%


Analiza porównawcza

2023