Ingevity Corp (NGVT)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 472 500 1 250 000 1 267 400 1 228 400 741 200
Kapitał własny w tys. USD 698 300 673 800 642 100 530 800 338 700
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,68 0,65 0,66 0,70 0,69

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $1 472 500K ÷ ($1 472 500K + $698 300K)
= 0,68


Analiza porównawcza

2022