Ingevity Corp (NGVT)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 382 800 1 472 500 1 250 000 1 267 400 1 228 400
Kapitał własny w tys. USD 631 400 698 300 673 800 642 100 530 800
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,69 0,68 0,65 0,66 0,70

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $1 382 800K ÷ ($1 382 800K + $631 400K)
= 0,69


Analiza porównawcza

2023